PAO for Coordination of EU Programmes in Azerbaijan

Az?rbaycanda P?Q

Proqram ?dar?etm? Qurumu (P?Q) 2006-c? ild? A? t?r?find?n maliyy?l??diril?n "Tvinninq üzr? Proqram ?dar?etm? Qurumunun yarad?lmas?na d?st?k" layih?sinin d?st?yi il? Az?rbaycan Respublikas? ?qtisadiyyat Nazirliyinin n?zdind? yarad?lm??d?r.

P?Q Avropa ?ttifaq? v? Az?rbaycan Respublikas? aras?nda imzalanm?? sazi?l?rin icras? üzr? ümumi ?laq?l?ndirm?ni h?yata keçir?n cavabdeh qurumdur. P?Q-in ?sas rolu Az?rbaycanda Avropa ?ttifaq?n?n yard?m al?tl?rind?n s?m?r?li istifad?nin t?bli?i v? t?min edilm?sidir. O, A? Nümay?nd?liyi il? Az?rbaycan?n dövl?t qurumlar? aras?nda ?laq?l?ndirm?nin qurulmas? üzr? m?rk?zi rol oynay?r.

T??kilati struktur

 

PAO Azerbaijan AZ

 

?laq? m?lumatlar?:

Proqram ?dar?etm? Qurumu, ?qtisadiyyat Nazirliyi
Ü.Hac?b?yov küç., 84, Hökum?t Evi, 6-c? m?rt?b?, AZ1000, Bak?, Az?rbaycan
Tel: +994 12 493 8867 (2115)
Faks: +994 12 498 8519
E-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

Back to top